Сдружение Европейски образователни инициативи -

Go to content

Main menu

ГОДИШНА ВНОСКА

ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Годишната вноска  включва:

  • заплащане на учителя по НЕ

  • методически надзор

  • допълнителни дидактически материали

  • годишен тест с устна и писмена част

  • допълнителни материали по математика и природни науки, които ще бъдат интегрирани в обучението по НЕ

  • провеждане на тържества

  • обогатяване на материалната база

  • наем с цел обогатяване на материалната база

Учебниците и учебните помагала се заплащат отделно от годишната вноска. 
Back to content | Back to main menu