Сдружение Европейски образователни инициативи -

Go to content

Main menu

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Европейско образователно пространство
Обединена Европа е не само Европа на икономически растеж и просперитет, но преди всичко Европа на знанието и свободния обмен на информация.

Ранно изучаване на чужди езици
Водеща ценност за дейността ни е възможно най-рано  детето да осъзнае, че пътят към вратата на успеха минава през изучаване на чужд език- „Езиците са много ключове към една врата“

                                                                    /Волтер/

Ранното изучаване на ЧЕ ще помогне на учениците по-лесно да общуват с връстниците си от други европейски страни, да пътуват, да учат и работят в Европа.

Защо немски език?
България е част от голямото европейско семейство. Владеенето на немски език е голямо предимство, защото Германия има най-силната икономика в Европа.

Обща европейска езикова рамка
Общата европейска езикова рамка /
ОЕЕР/ е създадена и развита от Съвета на Европа с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими в една скала валидна за цяла Европа.
   В основата и са залегнали описанията на четирите езикови умения:

- слушане с разбиране;
- четене с разбиране;
- говорене;
- писане.

С помощта на тези четири умения ОЕЕР дефинира три основни нива на езикови компетенции:

- А - елементарно използване на езика;
- В - самостоятелно използване на езика;
- С - компетентно използване на езика.

Всяко ниво е разделено на шест степени.
Международните сертификати се издават в съответствие с нивата на ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА

Обща европейска езикова рамкаGemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) für Sprachen
Back to content | Back to main menu