Сдружение Европейски образователни инициативи -

Go to content

Main menu

СРЕДСТВА


1. Обмен на информация, изготвяне и актуализиране  на стратегии, анализи, проекти и програми.
2. Издателска и рекламна дейност.
3. Обучение и консултиране на  лица и организации по въпросите, свързани с с повишаване на качеството на образованието
.
4. Организиране и провеждане на училищни състезания, конкурси и проектни задачи
.
5. Разработка и участие в национални и международни образователни проекти и програми
.
6. Организиране на дейности свързани с личностното развитие на децата и учениците
.
7. Провеждане на форуми, свързани с целите на сдружението
.

 
Back to content | Back to main menu